18.10.2017

Puheenjohtaja Juha Valtonen avasi kokouksen. Seuran sihteerin Pentti Hyvösen ollessa estyneenä valittiin kokouksen sihteeriksi Jarkko Leppänen. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Sisto ja sihteeriksi Jarkko Leppänen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Huovinen ja Hannu Elo.

Syyskokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin. Seuran rahastonhoitaja Harri Nieminen esitteli talousarvion vuodelle 2018. Seuralla oletetaan olevan 77 maksavaa jäsentä. Jäsen- ja kannatusmaksujen lisäksi seura saa rahaa arpajaisista, järjestettävistä huutokaupoista ja erilaisista myyntituotoista. Vuodelle 2018 on budjetoitu tuottoja 5135 €. Harri Nieminen esitteli seikkaperäisesti talousarvion kulut 5128 €, joka sisältää liitojäsenmaksuja 585 €, kunniajäsenten jäsenmaksut 540 €, posti- ja pankkikulut 360 €, arpajaispalkinnot 282 € ja turkulaisvierailun kulut noin 1600 €. Lisäksi on budjetoitu kokouskuluja 200 €, esitelmäkuluja 200 € ja matkakuluja 50 €. Voittoa on arvioitu syntyvän varsinaisesta toiminnasta 7 €. Lisäksi seuran hallitus esittää Tampereen Filatelistiseuran 100-vuotisjuhlanäyttelyn suunnitteluun ja järjestämiseen 500 euroa, joka tulee myöhemmin takaisin näyttelyn tuottoina.

Jäsenmaksu talousarviossa 2018 on laskettu olevan entisen 25 € suuruinen. Juha Valtonen esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman. Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018.

Syyskokous vahvisti, että seuran puheenjohtajana jatkaa Juha Valtonen ja että hallituksen erovuoroiset jäsenet Keijo Kivimäki, Jarkko Leppänen ja Mika Nokelainen jatkavat hallituksessa toimintakaudella 2018. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Hannu Elo ja Jouko Kaartinen sekä varamiehiksi Raimo Uusinoka ja Erkki Artama.

Syyskokouksen puheenjohtaja Tero Sisto päätti kokouksen.

Seuran puheenjohtaja Juha Valtonen jatkoi keskiviikkokokousta. Hän esitteli uuden jäsenehdokkaan Raimo Koskelan kuulijoille. Kokous hyväksyi Raimo Koskelan jäseneksi ja toivotti hänet tervetulleeksi seuraan.

Puheenjohtaja kertoi syksyn tulevista tapahtumista. Muun muassa Porissa on 4.11.2017 keräilytapahtuma ja turkulaisvierailu on lauantaina 11.11.2017. Seuran jäseniä toivotaan runsaasti paikalle. Puheenjohtaja kertoi tulevan lounaan koostumuksesta. Lounas maksaa 20 €/henkilö. Jäsenet toivoivat lisäksi vielä kalaa tarjolle! Juha Valtonen toivoi seuran jäsenten tuovan huutokauppaan turkulaisia kiinnostavaa materiaalia.

Kokouksessa kerrottuna: Hellmanin huutokauppa Turussa oli järjestetty hyvin. TamCollect-näyttelyn voittaja Annika Eriksson ei päässyt paikalle ja hänelle toimitetaan voittona Tampere-kortti. Hannu Vetola kertoi kevään HTO-huutokaupoista. Havaintoja esittivät Mika Niininen, Kari Salonen ja Juha Kauppinen. Kokous päättyi arpajaisiin ja huutokauppaan.

Keijo Kivimäki