7.1.2015

Puheenjohtaja Kari Salonen avasi vuoden ensimmäisen kokouksen. Puheenjohtaja luovutti Tampereen Filatelistiseuran onnittelukortin numero 348 seuran pitkäaikaiselle jäsenelle Uolevi Revolle hänen merkkipäivänsä johdosta.

Illan vieras Jussi Paananen AB Phileasta tarjosi kahvit, jotka nautittiin ennen esitelmiä. Teija Vetola ilmoitti, että Pirkan postimerkkikerhon nettihuutokauppa avautuu lähiaikana.

Hannu Vetola kertoi Postimerkkipalvelu Vetolan näkökulmasta yrityksen toiminnasta ja nettihuutokaupoista. Yrityksen liikavaihdon kasvu on ollut noin 10 % vuodessa nettihuutokaupan ansiosta. Asiakasmäärä on kasvanut, erityisesti Virosta on tullut uusia asiakkaita. Massatavaran hintataso on laskenut, mutta hyvälaatuiset kohteet löytävät hyvin asiakkaansa. Myös leimaamattomat merkit ovat kysyttyjä kansainvälisen levityksen myötä. Kohteiden myynnit ovat olleet noin 75 – 85 %. Huutokauppojen määrä pysyy neljänä. Venäjäkohteet sekä militaria menevät kaupaksi hyvin. Postimerkkitarvikkeiden myynti on ollut tasaista vuodesta toiseen. Hannu Vetolan mielestä kivijalkamyymälöiden määrä tulee edelleen vähenemään Suomessa. Kuitenkin nettihuutokaupan järjestäjälle myynti- ja näyttöpaikka ovat tärkeitä. Ne tukevat toinen toisiaan. Järjestäytyneiden huutokaupanpitäjien merkitys on suuri arvokkaiden kohteiden aitoutuksen varmistamisessa. Epäselvissä tapauksissa käytetään liiton aitouttajia. Liitomaksujen avulla aitoutustoiminta on mahdollista.

Jussi Paananen kertoi ruotsalaisesta filatelian myyjästä, AB Phileasta. Esitelmän pitäjä toimii AB Philean edustajana Suomessa. Hän ajaa ”asiakkaan ja päämiehen etuja sekä toimii välimiehenä”. Yritys on perustettu 1989 muutaman kivijalkakaupan toimesta. AB Philea järjestää 8 huutokauppaa vuodessa, seuraava on Tukholmassa tammikuun 19. – 21. päivinä. Näissä huutokaupoissa tarjonta on keskittynyt ruotsalaisiin kohteisiin, suomalaisia kohteita on todella vähän. Myös Lapoex 2015 10.4. -12.4.2015 postimerkkinäyttelyn yhteydessä AB Philea järjestää huutokaupan 12.4.2015. Kohteiden viimeinen jättö on 20.2.2015.

AB Philea kohteiden minimihinta on 300 Skr. Kohteen jättäjä voi antaa oman hinta-arvion kohteesta, mutta järjestäjä asettaa hinnan käyttäen tarvittaessa aitouttajaa. Usein ongelmana on, kuten Suomessakin, ulkomaisten kohteiden aitouttajan löytyminen huomioiden kohtuulliset kustannukset että myöskin kohteen lähetysriskit. Aitoutus ulkomailla on hintavaa sekä lähetykset ja palautukset epävarmoja. Kuitenkin huutokauppakohteiden pitää olla sitä, mitä luvataan sekä oikealta arvoltaan! Jussi Paananen jakoi Tukholman seuraavan huutokaupan kohteista erittäin korkeatasoisen luettelon tarvitsijoille.

Yleisö sai filatelian huutokaupoista erinomaista tietoa ja molemmat esitelmän pitäjät saivat kiitokseksi ansaitut aplodit.

Arvonta ja huutokauppa päättivät vuoden ensimmäisen kokouksen.

Keijo Kivimäki