4.3.2015

Kari Salosen avattua kokouksen hän muistutti Turun vierailusta ja laittoi vielä uudelleen ilmoittautumislistan kiertämään. Timo Helin kertasi TYK:llä 25.4.2015 tapahtuvan keräilytapahtuman talkootarpeista. Listat lähtivät kiertämään.

Kokouksen esitelmän pitäjäksi oli lupautunut Teuvo Hailla aiheesta ”Osakekirjat”. Tietoa löytyy netistä Osakekirjakeräilijät ry:n sivuilta sekä Gunhard Kochin porssitieto.fi sivuilta. Koch on tallettanut kaiken tiedon osakekirjoista, jota Suomessa tunnetaan. Jos jollakin on sellainen osakekirja hallussaan, joka puuttuu sivustolta, ottaa Koch osakekirjan kopion mielellään vastaan!

Keräiltäviä osakekirjoja ja velkakirjoja on omistajan nimellä varustettuja sekä nimettömiä haltijavelkakirjoja. Vuoden 1864 asetus osakeyhtiöistä muutti omistajien asemaa. Siihen saakka osakkaat olivat yhtiön veloista vastuussa koko omaisuudellaan, mutta uuden asetuksen myötä vain sijoittamallaan osakemäärällä. Muita kerättäviä kohteita ovat osuustodistukset.

Osakekirjan yläosan väriraita (dorseeraus) ilmoittaa kuinka monta osaketta tässä on. Osakekirjan talonki sisältää osakeantiliput, osinkoliput ja kantaosan.

Mistä osakekirjat tulevat keräilijöille? Arvottomat ja mitätöidyt osakekirjat on yleisin ryhmä. Joidenkin yhtiöiden mitätöidyt osakekirjat on voinut saada pyynnöstä takaisin. Myös fuusioiden jälkeen, kun osakekirjan 10 vuoden lunastusaika loppuu, voi mitätöimättömiä osakekirjoja tulla markkinoille. Ihmisillä on laatikoissa Sammon osakkeita, jotka Sampo vielä lunastaa. Venäjän tsaarin laskemia mitätöimättömiä velkakirjoja on keräilijöillä suuret määrät. Myös konkurssit ovat jättäneet markkinoille arvottomia mitätöimättömiä osakekirjoja ( mm. Mancon). Nokian osakekirja on harvinainen, sillä yhtiö ei antanut vanhaa mitätöityä paperia takaisin. Kadonnut ja kuoletettu osakekirja on keräilykappale.

Velkakirjojen kantaosia on markkinoilla paljon. Arvo-osuusrekisterin tullessa 1990-luvulla antoivat monet yritykset mitätöidyt osakekirjat takaisin.

Ennen vuotta 1864 oli Suomessa 64 osakeyhtiötä. Kun vuonna 1896 tuli suomenkielinen osakeyhtiölaki, oli Suomessa noin 1100 osakeyhtiötä. Näistä on tiedossa noin 200 yrityksen osakekirjat.

Teuvo Hailla näytti paljon esimerkkejä vanhoista suomalaisista osakekirjoista. Monet ovat nimekkäiden taiteilijoiden suunnittelemia ja siten kuvastavat omaa aikaansa. Esitetyt tamperelaisten osakeyhtiöiden osakekirjat herättivät porinaa ja ihastusta. Myös pirkanmaalaiset laivayhtiöt saivat huomion. 1900-luvun alussa painettiin osakekirjat kivipainomenetelmällä, ensin kaiverrettiin pehmeään kalkkikiveen, josta peilikuvana toiseen kovaan kiveen. Tällä kivilevyllä painettiin varsinainen osakekirja.

Osakekirjojen säilytyksestä Teuvo Hailla kertoi mm. että monet osakekirjat ovat leveydeltään suurempia kuin A4-koko. Tämä vaikeuttaa arkistointia. Edistyneelle keräilijälle riittää 100 osakekirjan kansio, jotta harrastus ei karkaa käsistä! Suomessa on noin 3000 erilaista osakekirjaa.

Osakekirjoissa kannattaa kiinnittää huomionsa: 1. Kohteen ikä. Vanhin tunnettu osakekirja on vuodelta 1606 Itä-Intian Kauppakomppanian osakekirja. Mutta 1990-luvulla tuhotut osakekirjat saattavat olla tosi arvokkaita myös! 2. Osakekirjan ulkonäkö. Mitä komeampi osakekirjan ulkonäkö on, sen huonompi oli yritys!! Osakkeita oli alussa vaikea myydä ja näyttävällä ulkonäöllä pyrittiin saamaan rahaa perustettuun yritykseen. Monet osakekirjat olivat monivärisiä. 3. Lukumäärä eli osakekirjojen yleisyys. 4. Yrityksen tunnettavuus. Usein keräily rajoittuu pörssiyhtiöiden, laivayhtiöiden , jne osakkeisiin. Nokian Gummitehtaan osakekirjoilla on monia erilaisia muotoja historian saatossa! 5. Kuuluisien henkilöiden allekirjoitukset. Relander, Airo, Ryti, Mannerheim.. 6. Yhtiön toimiala, paikkakunta, maa..

Jokaisella osakkeella on oma tarinansa ja historiansa. Osakekirja on osa taloushistoriaa. Siten osakekirjalla voi olla hyvin erilaisia keräilijöitä.

Teuvo Haillan esitys päättyi yleisön pyynnöstä osakekirjojen näytökseen. Teuvo Haillan rauhallinen ja asiantunteva esitys sai kuulijat mukaansa. Uskon, että kuulijoiden joukosta löytyy esitelmän pitäjän toivomia uusia osakekirjojen keräilijöitä. Ainakin esitys inspiroi kuulijat! Yleisö kiitti Teuvo Haillaa erinomaisen kiinnostavasta ja asiantuntevasta esityksestä.

Puheenjohtaja Kari Salonen antoi kiitokset pitäjälle ja esitelmälle, joka antoi uutta väriä paikallishistoriaan.

Kokous päättyi arpajaisiin ja huutokauppaan.

Keijo Kivimäki