3.5.2017

Puheenjohtaja Juha Valtosen ollessa estyneenä toimi kokouksen puheenjohtajana Kari Salonen. Hän avasi kokouksen. Sihteeri Pentti Hyvönen kertoi saapuneesta postista. Ilmoitusasioina kerrottiin, että kuningatar Elisabethin postimerkkinäyttelyn avajaiset olivat Vapriikissa ja 28 seuramme jäsentä oli vierailijoina Turussa 23.4.2017. Vierailu Turussa oli onnistunut erinomaisesti. Lisäksi postimuseon ystävillä oli ollut 20-vuotistapaaminen.

Jukka Kaivanto kertoi lähestyvän Finlandia 2017- näyttelyn kehysten olevan kunnossa. Hän kiitti talkootyöhön osallistuneita.

Postimuseon leimasintalkoot ovat 8.5.2017 kello 9.00 Ylöjärvellä ja leiketalkoot 16.5.2017 kello 10.00 Postimuseolla. Filatelistiseuran seuraava kokous on 17.5. kello 18.00 Vapriikissa. Cyril Schwenson pitää esitelmän. Huomioikaa paikka ja aika!

Mika Niininen informoi Pirkan Postimerkkikerhon viimeisestä kevään kokouksesta ja Hannu Vetola ilmoitti HTO-huutokaupan avautuneen. Näyttö on 10.5. – 12.5.2017 Tampereella. Huutokauppa loppuu 18.5.2017 kello 20.00 netissä. Syksyn huutokauppaan kohteet heinäkuun aikana.

Olli Turunen esitelmöi aiheesta ” Maksimifilatelia”. Harrastusta palveleva yhdistys Suomen maksimifilatelistit on perustettu vuonna 1990 ja jäseniä on noin 35 henkilöä. Aluksi jäsenistö koostui voittopuolisesti naisista. Maksimifilatelia oli Finlandia 1986 -näyttelyssä ensimmäistä kertaa esillä.

Maksimikorttikokoelmaa voidaan esittää maa- , aihe- tai tutkimuskokoelmana. Yleisin tapa on kokoelman kerääminen aihekokoelmana. Maksimikorttisäännöt ovat vuodelta 1978, jossa kortit jaotellaan ennen vuotta 1946, vuosille 1946 – 1978 ja modernit vuoden 1978 jälkeen julkaistuihin maksimikortteihin. Maksimikorttien keräily on Etelä-Euroopassa hyvin suosittua. Ranskalaiset perustivat oman liittonsa jo vuonna 1945.

Vanhimmat maksimikortit ovat Egyptistä 1890-luvulta, pyramidikortti, kuvapuolella pyramidiaiheiset postimerkki ja leima. Olli Turunen näytti havainnollisesti kuvia näistä ensimmäisistä maksimikorteista.

Kortilla olevaa yhtä kuva-aihetta maksimoidaan. Kuva-aihe on silmin havaittava taiteellinen, mutta konkreettinen aihe. Abstrakti aihe ei kelpaa. Postimerkkejä saa olla yksi ja sen aihe pitää olla silmin havaiten sama kuin kortissa oleva aihe. Aiheeseen liittyvällä leimalla maksimoidaan taiteellinen kokonaisuus. Kortti pitää olla julkisesti ostettavissa ennen merkin julkaisua.

Maksimifilatelia hyväksyy tekeleet. Harrastajat tietäessään seuraavan vuoden postimerkkijulkaisut etsivät postimerkkien aiheisiin sopivat kortit etukäteen markkinoilta. Nykyään Suomen posti ei enää julkaise maksimikortteja.

Nykyään hyväksytään ehiökortteihin painetut vaakunat aiheina. Kun postimerkissä on sama vaakuna ja leimassa aiheeseen sopiva paikkakuntaleima, voidaan kohdetta käyttää maksimifilateliassa. Tietysti tällaisia kohteita ei voi olla monta kokoelmassa, jotta ” taiteellinen vaikutelma” ei kärsisi!

Esitys oli havainnollinen, johdonmukainen ja selkeä. Olli Turunen esitteli kohteita hyvin monipuolisesti kuulijoita kiinnostavalla tavalla. Esitelmänpitäjä Olli Turunen sai kuuluvat ja ansaitut aplodit.

Kokous päättyi arpajaisiin ja huutokauppaan.

Keijo Kivimäki