3.11.2016

Juha Valtonen avasi kokouksen. Turkulaisvierailun yhteydessä pidetyssä kokouksessa 22.10.2016 kutsuttiin seuramme uusiksi kunniajäseniksi Bengt Stenvall, Heikki Sola ja Thor-Björn Bredenberg pitkän Tampereen Filatelistiseuran eteen tehdyn työn vuoksi. Turkulaisten lahjoittama ”Vuoden filatelisti”-lautanen luovutettiin pitkään seuran toiminnassa olleelle ja kaikkiin talkoisiin erityisen aktiivisesti osallistuneelle Esko Tirkkoselle. Esko Tirkkonen kiitti saamastaan huomioinnista.

Juha Valtonen esitteli muualla asuvan, harvoin seuran kokouksissa käyneen jäsenemme Heikki Mikkosen. Hän kerää vanhan Viron merkkejä ja erityisesti leimoja.

Juha Valtonen kutsui jäsenemme jatkovuosikokoukseen, joka pidetään seuraavan kokouksen yhteydessä, jolloin käsitellään kesken jääneet asiat: budjetti ja jäsenmaksut. Puheenjohtaja kertoi tulevista kokouksista, jotka on syksyn ohjelmassa jo aikaisemmin ilmoitettu.

Puheenjohtaja kertoi, että Mikko Kylliäinen oli esittänyt tuleviksi esitelmän aiheiksi suomalaisten polkupyörien nimikilvet ja suomalainen filatelistinen kirjallisuus. Aiheet tulevat esitelmäohjelmaan myöhemmin. Juha Valtonen kiitti Heikki Solaa lahjoittamastaan arpajaispalkintomateriaalista.

Mika Niininen kertoi, että Hannu Elolle on myönnetty Leo Linder Trophy -palkinto. Onnea seuramme filatelistille! Jukka Kaivanto kertoi Finlandia 2017 näyttelykehysten kunnostamistoimista. Hän kertoi myös 300 uudesta kehyksestä ja uusista kuljetuslaatikoista. Mika Nokelainen kertoi, että Finlandia 2017 näyttelyn läpiviemiseen tarvitaan noin 150 henkilöä talkoisiin. Listat alkavat kiertää tammikuussa. Talkoolaiselta ei edellytetä viiden päivän ja kahdeksan tunnin urakkaa! Pienikin työpanos on tarpeellinen.

Tampereen Filatelistiseura järjestää Pirkkahallissa vuonna 2019 seuran 100-vuotisnäyttelyn. Näyttely on syksyllä ja kansallinen näyttely. Kokenut Jukka Kaivanto on näyttelytoimikunnan vetäjä. Kaikille löytyy tehtäviä näyttelyn valmistelussa että myöskin näyttelytapahtumassa.

Illan esitelmän piti Heikki Heino aiheesta ”Suomen YK-komppania Suezilla 1956 – 1957”. Heikki Heino sanoi, että pyrkimyksenä oli näyttää rauhanturvaajien postia jokaiselta kuukaudelta, jotka turvaajat olivat Suezilla. Samalla hän esitti kuukauden huomionarvoisen tapahtuman jostakin päin maailmaa. Heikki kertoi myös toiminnastaan filatelian ja nuorisofilatelian parissa. Hänen keräilyalueensa sisältää myös kenttäpostin ja Intian filatelia keräilyn koko laajuudessaan. Lisäksi hän käy pitämässä esitelmiä eri aiheista, joista hänellä on näyttää omaa materiaalia.

Päivämääräleimasimia oli 2 kpl ja komppanian virkaleimoja 1 kpl. Suezin kanava oli valmistunut vuonna 1869 ja se on 168 kilometriä pitkä ja syvyys minimissään 17 metriä. Kanavan avajaiset olivat 24.2.1871 ja niissä esitettiin Verdin ooppera Aida. Esitelmään Heikki oli laittanut omaa harrastustaan, musiikkia, tukevia kuvia ja tapahtumia. Nämä ajan tai aikaa kuvaavat tapahtumat toivat esitykseen hienon oman mausteensa. Esitelmän pitäjä näytti Suezin kanavasta vanhoja kuvia ja kertoi Nasserin johtamasta vallankaappauksesta. Nasser kansallisti kanavan 27.7.1956. Tästä naapurimaat olivat erimielisiä ja siitä muodostui alueelle kriisi.

10.12.1956 lähti Suomesta joukko rauhanturvaajia. Joukot tarkasti Urho Kekkonen ja joukot kuljetettiin amerikkalaisilla suurilla kuljetuskoneilla Egyptiin. Postin toiminta alkoi Suezilla 16.12.1956 ja postitaksana oli normaali kotimaan postitaksa. Tänä aikana joulukuussa kuoli presidentti Paasikivi. Heikki Heino näytti kirjatun kirjeen R-00048.

Postimaksuvapautus astui voimaan 15.1.1957. Lähetyksessä piti olla päivämääräleima sekä komppanian virkaleima. Myöhemmin tuli uusi määräys, jolloin virkaleimasta luovuttiin ja lähetys leimataan kahdella päivämääräleimalla. Kuitenkin osa lähetyksistä on leimattu vain yhdellä päivämääräleimalla. Maaliskuussa 1957 saattoi kirjeen lähettää ilmakirjeenä (air letter) ilman postimaksua. Heikki Heino näytti lähetyksen, joka oli lähetetty Yhdistettyjen Kansakuntien postina New Yorkin kautta. Näissä leimauksissa on välillä hyvin himmeitä leimoja, kun tyynyn muste oli loppunut. Saimme nähdä myös egyptiläisiä postikortteja, jotka oli lähetetty Suomeen.

Heikki Heino sai kuuluvat aplodit mielenkiintoisesta esitelmästään, joka filatelian lisäksi kuvasi hienolla tavalla ajan tapahtumia.

Suosionosoitusten jälkeen Heikki Heino jatkoi esitelmäänsä aiheesta ”Kyproksen rauhanturvaajat 1964 – 1977”. Joukot olivat pataljoonan vahvuudessa. Leimana oli UNFICYP ja merkit ja taksat Suomen postin mukaiset. Kypros oli jaettu eri maiden rauhanturvaajien kesken. Aluksi suomalaiset turvautuivat brittien kenttäpostiin. 1.5.1964 alkaen lähetykset saivat oman leiman. Heinäkuussa 1964 tuli ilmakirjetunnus, tämä postilähetys oli maksullinen myös. Esitelmän pitäjä näytti Pälkäneelle lähetetyn ennakkoäänestyskirjeen, jonka sisällä oli ollut vaaliote. Esitelmän pitäjä näytti runsaasti kohteita aina vuoteen 1977 asti. Posti lopetettiin 16.11.1977.

Kyprokselle tuli kaikkiaan 27 saapumiserää. Miesten määrä vaihteli eri saapumiserissä, joten joidenkin saapumiserien postia on vaikeampi saada. Kyproksen lähetyksissä saattoi käyttää myös Kyproksen omia merkkejä toisin kuin Suezilla.

Myös tästä osiosta Esitelmän pitäjä sai kuuluvat aplodit. Kuulijat olivat erittäin tyytyväisiä kuulemaansa!

Ilta päättyi arpajaisiin ja huutokauppaan.

Keijo Kivimäki