22.10.2016

22.10.2016 turkulaiset Tampereella

Turkulaiset saapuivat hyvissä ajoin Suomalaiselle Klubille. Ilahduimme 32 seurallisen ja miellyttävän turkulaisen saapumisesta satamakaupungistamme Tampereelle! Puheenjohtaja Juha Valtonen toivotti vieraat tervetulleiksi. Hän kertoi tamperelaisten syyskauden tapahtumista ja tulevasta kevään suurtapahtumasta Finlandia 2017 näyttelystä. Lisäksi hän toi esille, että Tampereen Filatelistiseura täyttää vuonna 2019 100 vuotta, jolloin tamperelaiset järjestävät näyttelyn. Turun Postimerkkikerhon puheenjohtaja Matti Lempiäinen kiiti tamperelaisia saamastaan vierailukutsusta. Jarmo Lampi kiitti Tampereen Filatelistiseuraa saamastaan huomiosta merkkipäivänään keväällä 2016.

Maukas ruoka ja notkea juoma saivat ajan kulumaan. Juha Valtonen pyysi kokoukselta huomiota, sillä Tampereen Filatelistiseura sai kolme uutta kunniajäsentä. Bengt Stenvall, Heikki Sola ja Stor-Björn Bredenberg kutsuttiin kunniajäseniksi pitkä Tampereen Filatelistiseuran eteen tehdyn työn vuoksi. Puheenjohtaja kiitti ansioituneita seuran jäseniä tästä arvokkaasta työstä.

Turkulaisten lahjoittama ”Vuoden filatelisti”-lautanen luovutettiin pitkään seuran toiminnassa olleelle ja kaikkiin talkoisiin erityisen aktiivisesti osallistuneelle Esko Tirkkoselle.

Läsnäolijoiden kesken arvottiin perinteinen Zeppelin-kiinnitys, jonka sai vieraamme Asko Haahtela. Kahdella kiinnityksellä saa merkin omaksi.

Juha Valtonen piti esitelmän ”Väärenteet”. Juha Valtonen kertoi aluksi 1900-luvun alussa tapahtuneesta pyramidihuijauksesta. Tällä sabluunalla osti Cept-merkkejä 1990-luvulla ja loi niistä sijoituspaketteja. Paketit myytiin, vuosituotoksi luvattiin 7 % ja paketit luvattiin ostaa takaisin. Sijoittajat brändäsivät itsensä ja toimensa tekeytyen hyvinä veronmaksajina, hyväntekijöinä ja urheilunsponsoreina! Poliisin alettua tutkia huijausta oli kirjanpito-omaisuus useita miljardeja euroja, todellinen ”arvo ” 350 miljoonaa euroa, mutta reaaliarvo vain 2 miljoonaa euroa. Opimme, että filatelian parissa on myös syytä olla varuillaan!

Ennen internetiä Suomi oli väärenteiden osalta puhdas maa. Viimeisestä Hellmanin huutokaupasta vedettiin pois kolme kohdetta värenteenä. Väärenteitä tulee tarjolle entistä enemmän. Väärenne on petosmielessä tehty, aitoa postimerkkiä jäljittelevä tekele. Väärenteitä ei ole makulatuurille painetut harjoituspainanteet, ehiöleikkeet tai Fatzerin karamellipaperit. Alun perin ns. ”Fournier-väärenteet” eivät alkujaan olleet tarkoitettu väärenteiksi. Ne ilmoitettiin aitojen merkkien kopioiksi täytteeksi postimerkkikansioihin. Myös mielikuvitusjulkaisut eivät ole väärenteitä. Tällaisen merkin tunnus on: maata ei ole olemassa, maa ei ole koskaan julkaissut merkkejä tai maa ei ole itsenäinen. Väärentäjien petoksen kohteena voivat olla 1. postilaitokset, puhutaan postiväärenteistä, 2.kansalaiset, puhutaan propagandaväärenteistä, 3. filatelistit, puhutaan fialtelistisista väärenteistä. Keräilijän kannattaa pitää erillään aidot merkit ja väärenteet, etteivät ne myyntitilanteessa sekoitu toisiinsa. Juha Valtonen esitteli M0
1 20 kop Mailund väärenteitä, joissa xx ristissä olevat sakarat ovat paksuja eri suuntaan. Propagandaväärenteistä Juha Valtonen esitteli maailmansotien aikana painettuja väärenteitä. Tekstit ja kuvat voivat näissä propagandaväärenteissä olla hyvin huvittavia! Filatelistisista väärenteistä Valtonen esitti Japanissa painettuja matkailijoille tarkoitettuja merkkejä postimerkkipakkauksia varten. Samoin Virossa väärennetty halpoja merkkejä on painettu esittämään oikeita merkkejä.

Fournier eli 1846 – 1917. Hän teki halpoja näköismerkkejä kokoelmalehtien täytteeksi ilmoittaen tekeleensä kopioiksi. Suomalasia Fournier-väärennöksiä on vähän. Kopiot olivat erittäin korkeatasoisia ja monet alkoivat pitää niitä aitoina. Myös ns. postimerkkiklinikat korjasivat merkkejä. Korjaukset usein näkyvät valoa vasten. Suomalaisia isohampaisia merkkejä on korjattu. Fourniermerkit tunnistaa usein myös leimmoista. Nämä leimat ovat kulmaleimoja, eikä koko päivämäärää näy.

Myös italialainen Sperati väärensi suomalaisia merkkejä, esimerkiksi M1860 1 markka väärenne on tiedossa. Täysväärenteessä on väärennetty sekä merkki että leima. Osaväärenteessä on väärennetty merkin tai leiman osia, jolloin puhutaan lisäpainamaväärenteestä, väriväärenteestä, liimaväärenteestä, hammasteväärenteestä, leimaväärenteestä tai postilähetysväärenteestä.

Väärenteiden tunnistaminen: pesussa irtoaa väriainetta, painojälki epäselvä offset-painon vuoksi, viivat ovat epättasaisia, lisäpainamissa painokuvioiden tasaisuus, aidoissa väri painokuvioiden reunoilla paksuna, linjahammastuksen aiheuttamana kulmahampaat ovat epämääräisiä ja erilaisia.

Myös paperista, paksuudesta, väristä, kirkkaudesta tai vesileimasta voi päätellä merkin aitoutta.

Aitouttaminen maksaa. Suomessa 20 €. Aitoutus maksaa Saksassa prosentteina merkin luetteloarvosta. Suomessa ja Saksassa on hyvä järjestelmä. Monissa maissa aitouttajaksi voi ryhtyä kuka tahansa.

Esitelmä oli mielenkiintoinen ja havainnollisesti työstetty. Yleisö kysyi esitelmän pitäjältä Juha Valtoselta runsaasti kiehtovasta aiheesta ja antoi hänelle raikuvat aplodit.

Arpajaiset onnistuivat turkulaisilta erinomaisesti, isännät olivat vieraiden onnesta kiitollisia! Huutokaupassa oli erittäin paljon kohteita ja ne kävivät hyvin kaupaksi. Huutokaupan jälkeen hyvät ystäväämme lähtivät Tampereen satamakaupunkiin Turkuun. On ilo seurustella fiksujen ihmisten kanssa! Kiitos jokaiselle turkulaiselle siitä!

Keijo Kivimäki