2.2.2015

Puheenjohtaja Kari Salonen avasi kokouksen. Hän kertoi erilaisista tapahtumista ja muistutti Postimuseon kerran kuussa järjestämästä vaihtoiltapäivästä. Seuraava vaihtoiltapäivä on 4.2. 2015 kello 15.00.

Marcus Olli kertoi Suomen Filatelistiliiton asioista. Suurena huolena on liiton jäsenmäärän laskeminen jäsenten ikääntyessä. Kerhojen toimintaa tullaan aktivoimaan uusien jäsenten saamiseksi filatelian kiehtovaan maailmaan!

Kokouksessa oli mukana Postimuseon edustajina Soile Siltala, Ritva Pulkkinen ja Kimmo Antila. Soile Siltala kertoi postimuseon toiminnasta, tavoitteista ja projekteista. Hän painotti museon henkilökunnan palvelualttiutta. Kirjaston fyysinen koko on pieni ja museon varastot ovat muualla. Henkilökunta hankkii varastoista halutut kohteet. Tulijan on hyvä soittaa etukäteen, jos hän tietää tarpeensa. Museon varastossa on aarteita. Kirjoja on noin 32.000 kappaletta, poistettuja leimasimia on kymmeniä tuhansia, eri postitoimipaikkojen sinettejä sekä lomakkeita hyllymetreittäin. Filateliasta on suuri kokoelma sekä postimerkkiluettelokokoelma on monipuolinen. Hankittuja luetteloita filatelistien kannattaa käyttää! Museoon tulee noin sata erilaista postimerkkilehteä maailmalta. Myös vanhoja huutokauppaluetteloita on runsaasti. Museo on laajentanut toimintaansa myös postikorttien puolelle.

Postihistoria on eri asia filatelistille ja historioitsijalle. Tietotaitoa on museossa. Toimipaikat, toiminta-ajat, toimipaikkojen ja reittien numeroinnit, tiestöt, kuljetusvälineet, postinkulkuaikataulut sekä postitaksat, postin ohjaus ja sääntely sekä tehdyt postisopimukset on taltioitu ja löydettävissä museon järjestelmistä. Vanhojen postirakennusten sijainnit ovat tiedossa. Myös postin 46.000 virkailijan henkilötiedot on tallessa. Sukututkimus voi hyödyntää aina 1600-luvulle asti ulottuvia tietokantoja. Myös kaikkien ajoneuvojen kantakortit löytyvät järjestelmästä.

Viranomaisohjaus 1600-luvulta alkaen on taltioitu. Ritva Pulkkinen järjestää tätä arvokasta ja laajaa materiaalia ja käy sitä läpi. Ruotsin vallan ajan kuninkaankirjeet ja keisariajan asetuskokoelmat sekä postin tilastot aina 1880-luvulta alkaen löytyvät museosta. Myös valtiokalenterikokoelma eli virkamiesten urakehitys on taltioituna.

Postimuseossa on tallessa myös joidenkin postimerkkikerhojen arkistoja.

Postimuseolla on verkkojulkaisuhankkeita. Kirja- ja lehtitietokanta on netissä. Myös suomalaisen filateliaa koskevat lehtiartikkeliviitteet löytyvät ARTO:sta.

Soile Siltala toivoi vinkkejä tarvittavista lehdistä ja luetteloista. Materiaalien hankinnat joustavat asiakastarpeiden mukaan!

Museon johtaja Kimmo Antila painotti palvelujen digitalisoitumista. Käyttäjien ja museon vuorovaikutus on tärkeää. Vapriikin auditoriossa tullaan järjestämään myös keväällä luentosarja. Luentojen aiheet löytyvät museon nettisivuilta.

Saimme laajan tietopaketin Tampereella toimivasta ”uudesta postimuseosta” ja saimme erinomaisen käsityksen museon eritäin osaavasta ja palveluhenkisestä toiminnasta. Tamperelaisina voimme olla tyytyväisiä ainutlaatuiseen museoon ja yhteistyöhön museon kanssa! Kuulijat antoivat esitelmän pitäjälle Soile Siltalalle ansaitut aplodit.

Kuulijat keskustelivat vilkkaasti. Tero Sisto kertoi museon hyvästä tarjonnasta ja palvelusta vieraillessaan postimuseossa.

Kokous päättyi arvontaan ja huutokauppaan.

Keijo Kivimäki