16.11.2016

Puheenjohtaja Juha Valtonen avasi kokouksen. Ennen kuukausikokousta pidettiin jatkovuosikokous, kun rahastonhoitaja oli ollut poissa syyskokouksesta. Jatkovuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Sisto ja sihteeriksi Pentti Hyvönen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Rahastonhoitaja Harri Nieminen esitteli vuoden 2017 talousarvion ja jäsenmaksuksi esitettiin 25 €. Lisäksi kerätään vapaaehtoista kannatusmaksua. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin ja kokous päätettiin.

Kuukausikokouksen aluksi seuran jäsen Markku Lahtinen Kangasalta esitteli itsensä ja keräyskohteensa. Hänen intohimonsa on pyöräily, mihin liittyy postimerkkienkin keräily. Hänellä on pohjoismaisia merkkejä ja muutama kotimainen kohde. Markku edistää pyöräilyä Suomessa ja suomalaista pyöräteollisuutta. Varsinainen filatelistinen kokoelma on vasta syntymässä.

Filatelistiseura palkitsi Tamcollect-näyttelyn talkoolaisia seuran omakuvamerkeillä. Kari Salonen muistutti postimuseon leiketalkoopäivästä 17.11.2016 ja postimuseon varaston talkoista 24.11.2016. Jukka Kaivanto kertoi tulevan suurnäyttelyn kehysten kunnostustalkoista. Työt ovat pitkällä. Mikko Kylliäinen pyysi seuran jäseniä katsomaan varastoistaan, löytyisikö Tampereen teknillisen seuran historiikkiin Tampereen teknillisen seuran kirjepapereita ja kuoria!

Seuramme jäsen Kari Kupiainen kertoi esitelmässään aiheesta ”Mielenkiintoisia Germania-lähetyksiä”. Kokouksissamme hän kertoi käyneensä harvakseltaan, sillä työ edellyttää runsaasti matkapäiviä. Hän on Saksan liittotasavallan Germania- ”postiyhdistyksen” ainut skandinaavinen jäsen. Germania- aikakausi on noin 1900 – 1922, osa Deutsches Reich aikaa.

Esitelmässään Kari Kupiainen kertoi, että tavallisista massalähetyksistä voi löytyä hienoja lähetyksiä. Eräs lähestymistapa on etsiä eksoottisista maista lähetettyjä Deutsches Reich-merkellä varustettuja lähetyksiä. Hän esitti Singaporesta saksalaiselta laivalta Suomeen lähetetyn kohteen. Laiva purjehti Saksan lipun alla.

Mielenkiintoinen kohde oli pakettilähetys (mykkiä leimoja) Baseliin 11.12.1917, jolloin kenttäpostikirjeessä oli tietyn taksatyypin edellyttämiä merkkejä. Hän esitteli myös toisen kenttäpostikortin Ruotsiin.

Eräs kortti oli lähetetty Bremenistä 1903 Intiaan Italian kautta. Kortissa oli runsaasti leimoja ja kohde oli kulkenut erittäin nopeasti perille. Hän esitteli myös kortin joka oli lähtenyt Berliinistä Siperian kautta Kiotoon. Toinen kohde Siperian kautta oli kulkenut Saksasta Tietsingiin (Saksan siirtomaa Kiinassa).

Kun USA ei ollut vielä sodassa mukana, voitiin Saksasta lähettää postia Yhdysvaltoihin. Lubeckistä New Yorkiin kulki posti Kölnin sensuuritoimiston kautta. Esitelmän pitäjällä oli paljon erilaisia ulkomaille kulkeneita kohteita esimerkkinä Deutsches Reich ajalta.

Tavallinenkin massa kannattaa käydä huolellisesti läpi. Lähetyskohteet, alueet, ajanjaksot ja taksat sekä maantiedon ja historian tuntemus auttavat keräilijää poimimaan mielenkiintoisimmat lähetykset.

Yleisö oli erittäin tyytyväinen kuulemaansa ja antoi äänekkäät suosionosoitukset esitelmän pitäjälle Kari Kupiaiselle.

Kokous päättyi arpajaisiin ja huutokauppaan.

Keijo Kivimäki