14.5.2014

Puheenjohtaja Kari Salonen avasi kokouksen. Hannu Vetola, Robert Cooper ja Ari Virtanen esittivät havaintojaan, minkä jälkeen Juha Valtonen piti esitelmän aiheesta ”USA:n filatelia”.

Amerikkalaiset käyttävät Scottin katalogeja, joissa amerikkalaisten arvostus filateliaan ilmenee. Amerikkalaisten keräilyfilosofia on erilainen verrattuna skandinaaviseen ja saksalaiseen. He arvostavat leimaamattomia merkkejä. Leimat ”pilaavat” heidän mielestään kohteen! Hyvin leimatuissa merkeissä leima ei peitä, vaan on ohut ja himmeä. Kulmaleimakin on hyvä. Amerikkalaiset arvostavat lisäksi merkin hyvää keskitystä. Merkkien keskitystä ja leimausta arvioi sekä yksityinen Professional Stamp Experts- kauppaliike ja postimerkkeilijöiden liiton arviointipalvelu. Kun arviointi maksaa, niin arvioitu merkki kapseloidaan ja kohde saa pisteytyksen 0 – 100 pistettä. ”Vakavamieliset keräilijät” keräävät käyttämättömiä tai kulmaleimoin leimattuja kohteita. Amerikkalaisissa merkeissä on vähän väärenteitä.

USA:ssa on käytetty merkkien ennakkomitätöintiä massapostituksissa. Yritys ja paikallinen postitoimisto sopivat leimauksen etukäteen. Lisäpainantein ennakkomitätöidyt merkit postitoimipaikka toimittaa yritykselle, joka vie postituserän postiin. Tällaisia eri postitoimistoja on Juha Valtosen mukaan USA:ssa noin 9500 ja jokaisella on vuosien saatossa ollut 100-200 erilaista ennakkomitätöintileimaa. Keräilijällä on työmaata, kun arvioidaan erilaisia ennakkomitätöintileimoin esiintyviä merkkejä olevan noin 1.500.000 kappaletta!

Kuvioleimoja käytetään runsaasti merkkien mitätöimiseksi. Postitoimipaikoilla on omat kuvioleimat. Pyöröleimat tulee ohjeen mukaan leimata kuorelle merkin viereen, jotta lähetyksen kulkua voidaan valvoa. Ulkomaan postilla on ollut omat kuvioleimat, jotka USA:ssa ovat harvinaisuuksia.

Vanhimmat merkein (post master stamps) varustetut lähetykset oli tarkoitettu käytettäväksi kotimaassa. Lisäksi 1870-luvulla vaadittiin Carviers-maksu lähetyksen kantamiseksi kotiin.

1.amerikkalainen merkki ilmestyi jo 1.2.1842 yksityisen yrityksen toimesta. Postilaitos osti yrityksen ja julkaisi yrityksen aiemmin julkaistusta merkistä modifioidun uuden merkin 16.8.1842, mikä otettiin käyttöön New Yorkissa.

Alexandrian kaupungin post master stamp vuodelta 1844 on erityisen harvinainen merkki. Sitä tunnetaan yksi kappale. Merkki on muodoltaan kuten meidän ovaalimerkki.

Valtion postilaitos julkaisi ensimmäisen liittovaltion julkaisun 1847. Carnic-merkeillä varustetuilla lähetyksillä oli kotiin kanto kaupungin sisällä.

Vanhojen merkkien arkeissa ei ole reunoilla hammastusta, jolloin osalla merkeistä on hammastamaton reuna. Hammastesiirtymien vuoksi merkkejä voitiin leikata hampaattomiksi. Amerikkalaiset itse eivät arvosta hampaattomia merkkejä väärennysmahdollisuuden vuoksi, vaikka ne ovat harvinaisempia kuin hampaalliset.

Sisällissota käytiin 1861-1865. Tänä aikana etelävaltiot painoivat omia merkkejä sekä paikallispostitukseen tarkoitettuja merkkejä. Metallikolikoista tuli sodan aikana pula, jolloin kapseloituja postimerkkejä käytettiin myös rahana.

Juha Valtonen esitti myös tunnettuja Pony express- merkkejä. Niitä käytettiin vuosina 1860-1861, kun lennätintä ja rautatietä ei ollut pitämässä yhteyttä rannikolta rannikolle. Tavallisiin postitaksoihin verrattuna maksut olivat satakertaiset. Postitoimistoja oli perustettu preerialle. Posti kulki ratsun tai postivaunujen mukana.

Sisällissodan aikana ja sen jälkeen pohjoisvaltioiden merkkeihin saatettiin painaa kohopainatus (Grill-merkit) merkkien väärinkäytösten estämiseksi.

1893 otettiin käyttöön Kolumbus-merkkisarja Amerikan löytämisen 400-juhlavuonna. USA:ssa julkaistiin maailman ensimmäinen ”ensipäiväkuori” vuonna 1909, mikä sisälsi kortin ja merkin. Juha Valtosen mukaan Suomessa on runsaasti vuosien 1918 – 1922 käyttömerkkejä. Ensimmäiset pienoisarkit julkaistiin 1926 sekä hammastettuina että hammastamattomina. Zeppelin aiheinen vaikeasti saatava merkkisarja julkaistiin vuonna 1930.

USA:ssa on myös virkapostimerkkejä (10 eri virastoa), pakettipostimerkkejä (1912), lunastusmerkkejä, erilaisia leimamerkkejä ja ylellisyysveromerkkejä. Keräilijä voi törmätä ehiöleikkeisiin, joita amerikkalaiset myös keräävät.

Esitelmästä virisi vilkas keskustelu ja kuulijat olivat erittäin tyytyväisiä kuulemaansa. Puheenjohtaja Kari Salonen kiitti Juha Valtosta monipuolisesta esityksestä ja pyysi Juha Valtosta pitämään seuraavalla toimintakaudella uuden esitelmän. Juha Valtonen pyysi kuulijoilta jotakin ulkomaista aihetta esitelmäänsä.

Arpajaisvoitot ja huutokaupan kohteet löysivät ostajansa!

Keijo Kivimäki